معنی و ترجمه کلمه contradictive به فارسی contradictive یعنی چه

contradictive


متناقض ،مخالف ،دوجور،ضدونقيض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها