معنی و ترجمه کلمه conventionally به فارسی conventionally یعنی چه

conventionally


برطبق ايين ورسوم قراردادى - مطابق قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها