معنی و ترجمه کلمه conversion efficiency به فارسی conversion efficiency یعنی چه

conversion efficiency


الکترونيک : بازده تبديل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها