معنی و ترجمه کلمه coordination compounds به فارسی coordination compounds یعنی چه

coordination compounds


شيمى : ترکيبات کوئورديناسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها