معنی و ترجمه کلمه cork به فارسی cork یعنی چه

cork


بافت چوب پنبه درخت بلوط،چوب پنبه اى ،چوب پنبه گذاشتن( در)،بستن ،راه چيزى( را )گرفتن ،(مج ).در دهن کسى را گذاشتن
علوم مهندسى : چوب پنبه
عمران : چوب پنبه
معمارى : چوب پنبه
شيمى : چوب پنبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها