طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه corporate town به فارسی corporate town یعنی چه

corporate town


شهرى که حقوق بلدى داردومى تواندشهردارى داشته باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها