طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه counter-claim به فارسی counter-claim یعنی چه

counter-claim


دعوى متقابل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها