طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه counterconditioning به فارسی counterconditioning یعنی چه

counterconditioning


روانشناسى : شرطى سازى تقابلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها