معنی و ترجمه کلمه critical pollution به فارسی critical pollution یعنی چه

critical pollution


زيست شناسى : الودگى بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها