معنی و ترجمه کلمه cross piece به فارسی cross piece یعنی چه

cross piece


علوم مهندسى : تير عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها