طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه crummy به فارسی crummy یعنی چه

crummy


)=crumby(مانند مغز نان ،خميرى ،اکبيرى ،نکبتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها