معنی و ترجمه کلمه cryptology به فارسی cryptology یعنی چه

cryptology


علم رمزشناسى
علوم نظامى : رمزشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها