معنی و ترجمه کلمه crystal video rectifier به فارسی crystal video rectifier یعنی چه

crystal video rectifier


الکترونيک : يکسوکننده بلورين ويدئو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها