معنی و ترجمه کلمه custodial guard به فارسی custodial guard یعنی چه

custodial guard


گروه محافظين ندامتگاه
علوم نظامى : نگهبان ندامتگاه مسئول ندامتگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها