طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cutting face به فارسی cutting face یعنی چه

cutting face


علوم مهندسى : سطح برش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها