طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه d. situation به فارسی d. situation یعنی چه

d. situation


موقع يا موقعيت باريک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها