طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه daisy wheel printer به فارسی daisy wheel printer یعنی چه

daisy wheel printer


چاپگر چرخ دوار،چاپگر چرخشى
کامپيوتر : چاپگر اصلى ضربه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها