طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dangeously sick به فارسی dangeously sick یعنی چه

dangeously sick


سخت بيمار،خطرناکانه ،ناخوش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها