طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dark adaptation به فارسی dark adaptation یعنی چه

dark adaptation


عادت کردن به تاريکى
روانشناسى : انطباق با تاريکى
علوم نظامى : تطبيق با تاريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها