طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dark ages به فارسی dark ages یعنی چه

dark ages


)=middle ages(ادوار تاريک( يعنى قرون وسطى)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها