طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data compaction به فارسی data compaction یعنی چه

data compaction


داده فشارى ،فشردگى داده ها
کامپيوتر : فشردگى داده ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها