طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data independence به فارسی data independence یعنی چه

data independence


استقلال داده ها
کامپيوتر : ناوابستگى داده ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها