طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه data integrety به فارسی data integrety یعنی چه

data integrety


تماميت داده ها،صحت ،ثبات و کامل بودن داده اى که توسط يک سيستم کامپيوترى نگهدارى مى شود بى نقصى داده ها
کامپيوتر : جامعيت داده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها