طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه datamation به فارسی datamation یعنی چه

datamation


خودکارى براساس داده ها
کامپيوتر : خودکارى براساس داده ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها