طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه date labourer به فارسی date labourer یعنی چه

date labourer


کارگر روزمزد
قانون ـ فقه : معادلdaysman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها