طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dated به فارسی dated یعنی چه

dated


مورخ ،تاريخ دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها