طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه de escalate به فارسی de escalate یعنی چه

de escalate


تشنج زدايى کردن ،محدود ساختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها