طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه de escalation به فارسی de escalation یعنی چه

de escalation


تشنج زدايى ،محدود سازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها