طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dead reckonning به فارسی dead reckonning یعنی چه

dead reckonning


پرواز کور
علوم نظامى : ناوبرى کور
علوم دريايى : ناوبرى کور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها