طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه deaden به فارسی deaden یعنی چه

deaden


خرف کردن ،بى حس و بى روح کردن ،بى جان شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها