طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dealt به فارسی dealt یعنی چه

dealt


مقدار،اندازه ،قدر،حد،معامله کردن ،سر و کار داشتن با،توزيع کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها