معنی و ترجمه کلمه death pays all scores به فارسی death pays all scores یعنی چه

death pays all scores


مرگ همه حسابهاراتصفيه ميکند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها