طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debauchee به فارسی debauchee یعنی چه

debauchee


ادم هرزه ،فاسق ،عياش ،فاجر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها