طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debenture bond به فارسی debenture bond یعنی چه

debenture bond


برگه اى که پشتوانه ان فقط اعتبار صادر کننده است ،سهم قرضه ،بدهکار و مديون( کردن)
قانون ـ فقه : بدهکار و مديون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها