طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه debt of record به فارسی debt of record یعنی چه

debt of record


دين قانونى ،بدهى قانونى ،court of record
قانون ـ فقه : محکوم به

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها