طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه decarburization به فارسی decarburization یعنی چه

decarburization


علوم مهندسى : کربن گيرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها