معنی و ترجمه کلمه decline in economic usefulness به فارسی decline in economic usefulness یعنی چه

decline in economic usefulness


قانون ـ فقه : depreciation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها