طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dedicated به فارسی dedicated یعنی چه

dedicated


وقف شده ،اختصاصى
کامپيوتر : اختصاصى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها