معنی و ترجمه کلمه defence (defense) به فارسی defence (defense) یعنی چه

defence (defense)


دفاع ،بهانه ،عذر،استحکامات سنگربندى
علوم نظامى : وزارت دفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها