معنی و ترجمه کلمه deformation work به فارسی deformation work یعنی چه

deformation work


علوم مهندسى : عمليات مربوط به تغيير شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها