معنی و ترجمه کلمه degenerate gas به فارسی degenerate gas یعنی چه

degenerate gas


الکترونيک : گاز تبهگن
نجوم : گاز تبهگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها