معنی و ترجمه کلمه dehum به فارسی dehum یعنی چه

dehum


علوم مهندسى : از بين بردن صداى مزاحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها