طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه delayed steal به فارسی delayed steal یعنی چه

delayed steal


ورزش : دزدانه گريختن بسوى پايگاه هنگام پرتاب توپگير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها