معنی و ترجمه کلمه depose به فارسی depose یعنی چه

depose


گواهى دادن( با التزام به قيد سوگند)،معزول کردن ،عزل نمودن ،خلع کردن
قانون ـ فقه : خلع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها