طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه depth of cut به فارسی depth of cut یعنی چه

depth of cut


علوم مهندسى : عمق برش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها