معنی و ترجمه کلمه dereliction به فارسی dereliction یعنی چه

dereliction


ترک ،رهاسازى ،فتور و سستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها