معنی و ترجمه کلمه dermatitis به فارسی dermatitis یعنی چه

dermatitis


(طب )اماس پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها