طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diarthrosis به فارسی diarthrosis یعنی چه

diarthrosis


مفصل متحرک ،بندجنبنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها