طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dichotomous به فارسی dichotomous یعنی چه

dichotomous


داراى دو بخش ،دو بخشى
روانشناسى : دو مقوله اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها