معنی و ترجمه کلمه dielectric loss angle به فارسی dielectric loss angle یعنی چه

dielectric loss angle


الکترونيک : زاويه اتلاف دى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها